Välkommen
till Gotlandsbuss AB

Hösten 2007 bildade 13 gotländska bussbolag GotlandsBuss AB som ett samverkansföretag.
Trenden nu är att alla upphandlingar inom kollektivtrafik och skoltrafik görs i allt större block. Tidigare kunde man lämna anbud på enstaka bussar/linjer vilket gav en mångfald av mindre bussbolag.

Välkommen till
Gotlandsbuss AB

Hösten 2007 bildade 13 gotländska bussbolag GotlandsBuss AB som ett samverkansföretag. Trenden nu är att alla upphandlingar inom kollektivtrafik och skoltrafik görs i allt större block. Tidigare kunde man lämna anbud på enstaka bussar/linjer vilket gav en mångfald av mindre bussbolag.

Om oss

Genom ett samarbete hade vi större möjligheter att delta i kommande upphandlingar och därigenom också finnas kvar som mindre bussbolag. De delägande bussbolagen bedriver idag skoltrafik och beställningstrafik och har en god förankring i socknar över hela ön.

Många har bedrivit sin bussrörelse i decennier och känner för sin hembygd, de transporterar skolklasser, idrottsklubbar, föreningar och turister. Vi tror att den lokala förankringen är viktig för en levande landsbygd.

Om oss

Genom ett samarbete hade vi större möjligheter att delta i kommande upphandlingar och därigenom också finnas kvar som mindre bussbolag. De delägande bussbolagen bedriver idag skoltrafik och beställningstrafik och har en god förankring i socknar över hela ön.

Många har bedrivit sin bussrörelse i decennier och känner för sin hembygd, de transporterar skolklasser, idrottsklubbar, föreningar och turister. Vi tror att den lokala förankringen är viktig för en levande landsbygd.

Vi som äger
Gotlandsbuss AB

Anderssons Buss AB

Kontakta oss