Välkommen
till Gotlandsbuss

Det lilla bussbolaget med de stora ambitionerna! Samverkan är anledningen till att GotlandsBuss AB bildades för att kunna ta oss an större anbud. Alla delägare är entreprenörer och vana vid att driva bussbolag. Vår samlade kunskap och kompetens med vår lokala förankring hjälper oss att nå våra gemensamma mål. Tillsammans är vi GotlandsBuss!